Avoimia mahdollisuuksia ensi lukuvuonna: Tuotantotalouden sivuaineopinnot

Tuotantotalous on insinööritieteen aloista se, jota voidaan soveltaa kaikkiin tuotannon aloihin teollisuudesta kolmannen sektorin toimintaan. Tuotantotaloudessa yhdistetään talouden ja teknillisen lähestymistavat: alan osaajat tehostavat prosesseja, kehittävät tuotteiden valmistettavuutta ja laatua sekä koko toiminnan tuottavuutta. Ala soveltuu sellaiselle tekniikan koulutuksesta kiinnostuneelle, joka on hyvä kohtaamaan haasteet useasta eri näkökulmasta ja taitava toimimaan erilaisissa ryhmissä tavoitteellisesti.

Tuotantotaloutta opiskellaan useimmissa yliopistoissamme. Savonlinnassa on lukuvuonna 2021–2022 tarjolla Oulun yliopiston opetussuunnitelman mukaiset avoimen yliopiston tuotantotalouden 25 op sivuaineopinnot. Kokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Tuotantotalouden peruskurssi 5 op
  • Projektinhallinta 5 op
  • Tuotekehitys 5 op
  • Prosessi- ja laatujohtaminen 5 op
  • Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden perusteet 5 op

Opintokokonaisuuden suorittaminen on aikataulutettu, ja opiskelu etenee verkossa yhdessä muiden avoimen yliopiston opiskelijoiden kanssa. Ensimmäinen opintojakso, tuotantotalouden peruskurssi, alkaa elokuun lopussa.

Alasta kiinnostunut, alalle aikova, omaamistasi täydentävä, ilmoittaudu mukaan!  Myös yksittäisille opintojaksoille voi ilmoittautua, jos tarvitsee täsmäosaamista jostakin tuotantotalouden osaamisalueesta.

Lue täältä lisää tuotantotalouden 25 op sivuaineopinnoista