Avaa ovi yliopisto-opintoihin!

Avoin yliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella toivomaasi ainetta, vaikka todistusvalinta tai pääsykokeet eivät olisi olleet suosiollisia. Avoin yliopisto sopii myös osaamisen täydentämiseen työssä tai ammatinvaihtajalle vauhdin ottoon. Kokonaisuuksia suorittamalla saa valmiita osioita tutkintoon tai peräti avoimen väylän* auki yliopistoon!

Opintokokonaisuuksiin ilmoittautumalla saa lukuvuoden verran aikaa suorittaa kokonaisuuden opinnot. Osassa aineita opiskeluaikataulu on itse vapaasti suunniteltavissa. Osassa noudatetaan yliopiston antamaa kurssiaikataulua, jolloin kukin kurssi on suoritettava tiettyyn aikaan lukuvuodesta. Yksittäisille kursseille voi myös ilmoittautua, jos kokonaisuus tuntuu liian suurelta.

Savonlinnan kesäyliopistossa tarjolla olevat avoimen yliopiston opinnot ovat pääasiassa verkko-opintoja, eli esimerkiksi tuotantotalouden opiskelun takia ei tarvitse matkustaa Ouluun! Verkko-opinnoissa yliopistot ovat nimenneet kursseille tutorit, jotka auttavat opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Opintojen suunnitteluun saa apua kesäyliopistolta. Voit kysyä tarkentavia tietoja kokonaisuuksiin ja kursseihin liittyen, ja ennen opintojen alkua saat ohjekirjeen, jossa neuvotaan, miten pääset opinnoissa liikkeelle.

Onko oikeustiede, kasvatustiede, psykologia, tuotantotalous, elokuvatutkimus, elämänkatsomustieto tai mikroyrittäjyys sitä, mitä haluaisit opiskella? Tutustu avoimen yliopiston tarjontaan koulutuskalenterissamme!

* Avoin väylä tarkoittaa oikeutta hakea yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Avoimen väylän tarjoamat mahdollisuudet ja vaatimukset vaihtelevat aineittain, tutustu aiheeseen tarkemmin sinua kiinnostava opintokokonaisuuden tiedoissa.