Kestävän hyvinvoinnin luentosarja

Tänä keväänä Kesäyliopistolla pääsee osallistumaan uuteen, maksuttomaan Studia Generalia -verkkoluentosarjaan ”Hyvinvointi ekologisena kysymyksenä”. Luennot tarjoaa Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitos yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa. Luentosarja on osa Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen Hyvinvointi yhteiskunnassa -suuntautumisvaihtoehtoa, jossa yhdistyvät entiset sosiologian ja sosiaalipedagogiikan maisteriohjelmat.

Luennoitsijat ovat maamme parhaita kestävän hyvinvoinnin asiantuntijoita: mm. sosiologian professori Suvi Salmenniemi, sosiaalipolitiikan tutkija Tuuli Hirvilammi, professori Eva Heiskanen sekä Suomen kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri Sami Pirkkala.

Avaamme linjat luokassamme neljä kertaa kevään aikana:

26.4. klo 13.00 Suvi Salmenniemi: Kestävä hyvinvointi ekokriisin aikakaudella

3.5. klo 13.00 Tuuli Hirvilammi: Kestävä hyvinvointi yhteiskuntapoliittisena tavoitteena

12.5. klo 13.00 Eva Heiskanen: Kestävän kulutuksen rooli hyvän tulevaisuuden rakentumisessa

19.5 klo 13.00 Marja Innanen: Uusi kansallinen kestävän kehityksen strategia – väline yhteiskunnallisen kestävyysmurroksen tekemiseen

Tule mukaan!

Tarkemmat luentokohtaiset tiedot löytyvät koulutuskalenterista. Etäluentotilaisuuden kesto on 1–1,5 tuntia. Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua.