Selviytymiskeinot etusijalle

Ihmissuhdetyötä tekevät joutuvat kohtamaan asiakkaiden monenlaisia traumaattisia tilanteita. Vaikeiden elämänkokemusten käsittelyyn tarvitaan konkreettisia työvälineitä, jotka auttavat vakauttamaan asiakkaan tilannetta, luomaan pystyvyysuskoa ja vahvistamaan turvallisuuden tunnetta.

Voimavarakeskeinen traumatyöskentely tarkoittaa selviytymiskeinoja painottavaa ja resilienssiä vahvistavaa traumatyöskentelyä. (Resilienssi tarkoittaa psykologiassa psyykkistä palautumiskykyä ja taitoa sopeutua muutoksiin.) Oikeiden menetelmien avulla voidaan ohjata asiakkaita ratkaisukeskeiseen elämänkokemusten työstämiseen ja vakauttamiseen omien vahvuuksien avulla.

Marraskuussa alkava voimavarakeskeinen traumatyöskentely -verkkokoulutus antaa ihmissuhdetyötä tekeville käytännönläheisen käsityksen siitä, miten kriisi- ja traumateoriaan pohjautuva voimavarakeskeinen lähestymistapa traumoihin on vakauttavaa, pystyvyysuskoa ja turvallisuuden tunnetta vahvistavaa. Koulutuksessa käsitellään seuraavat aiheet:

-Traumateoria polyvagaalisesta viitekehyksestä (vagushermoteoria) käsin

-Traumakokemusten vaikutukset hermostolliseen mekanismiin

-Vakauttava voimavarakeskeinen työskentely

-Kehollisen turvallisuuden tunteen merkitys traumatyöskentelyssä

-Ratkaisukeskeinen dufusing ja debriefing

-Traumaattisen elämänkokemuksen työstäminen – voimavarakeskeinen ja ratkaisukeskeinen vaiheittainen työskentelytapa

Jos aihe kiinnostaa, koulutuksesta kannattaa lukea lisää koulutuskalenteristamme: Voimavarakeskeinen traumatyöskentely (1 op) – VERKKOKOULUTUS