Sosiaali- ja kasvatusalan ajankohtaisia koulutuksia

Oletko ehtinyt tutustua koulutuksiin Osaamista työelämään -sivullamme? Oletko löytänyt runsaan tarjonnan joukosta juuri ne koulutukset, jotka sopisivat sinulle? Avuksesi kokosimme tähän blogikirjoitukseen muutamia loka-marraskuussa alkavia koulutuksia, jotka sopivat eriytyisesti sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalla toimiville tai muuta ihmissuhdetyötä tekeville ammattilaisille. Mielenkiintoisen koulutusten otsikkoa klikkaamalla pääset lukemaan siitä enemmän!

Ajankohtaista lapsioikeudessa -koulutuksessa perehdytään uudistettuun lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaan laki sen käytännön soveltamisen kannalta. Laki mm. parantaa lapsen oikeutta osallistua häntä koskevien asioiden käsittelyyn ja huomioi paremmin perhetilanteiden monimuotoisuuden. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Tule verkkokurssille 12.10., niin saat tarvitsemasi tiedot! Tämä koulutus sopii myös oikeudellisten asioiden kanssa töitä tekeville.

Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät – koulutuksessa tutustutaan erilaisiin puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikointimenetelmiin, joita tarvitaan kommunikoinnin tueksi mm. lapsi-, vammais- ja ohjaustyössä. Jos haluat oppia kuvien, tukiviittomien tai piirtämisen hyödyntämisestä kommunikaatiossa tai päästä valmiiden digitaalisten ja mobiilien kuvamateriaalien äärelle, tule mukaan! Koulutusta on kahtena iltapäivänä verkossa, 10.11. ja 18.11.2021 klo 12-16.

Voimavarakeskeinen traumatyöskentely on työote, jonka sovelluksiin pääsee tutustumaan kolmen päivän verkkokoulutuksessa (4.11., 7.12. JA 18.1. klo 9-16). Koulutus tarjoaa eri ammattiryhmille konkreettisia työvälineitä vaikeiden elämänkokemusten käsittelyyn asiakastyössä. Koulutuksen voi halutessaan suorittaa 1 op laajuisena, jolloin pitää osallistua aktiivisesti koulutukseen ja kokemuksellisiin harjoituksiin. Hyväksytysti suoritettuaan osallistuja on osoittanut osaavansa käyttää ratkaisukeskeistä työtapaa vaikeiden elämänkokemusten työstämiseen soveltamalla vaiheittaista traumatyöskentelyä.

Ratkaisukeskeiset lyhytterapeuttiset työmenetelmät 3op -koulutus on suunnattu vuorovaikutustyön ammattilaisille, jotka haluavat hyödyntää lyhytterapeuttisia ohjauksellisia menetelmiä työssään. Koulutuksesta saa mm. valmiudet soveltaa integratiivisia voimavara- ja ratkaisukeskeisiä metodeja, ohjata muutostyöskentelyä ja arvioida sen tuloksellisuutta systemaattisesti yhdessä asiakkaan kanssa sekä kehittää ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä käytännön työtapoja oman työkontekstin kohderyhmään. Tarkat tavoitteet, suoritustavat ja ajankohdat löydät koulutuskalenterista.