Taideterapiaohjaajaksi ilman taidetaustaa?

Toukokuussa alkaa uusi taideterapiaohjaajakoulutus, jonka painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät. Taideterapeuttisille lopputuotoksille ei aseteta laadullisia vaatimuksia, vaan keskiössä on mielen hyvinvointia edistävä prosessi. Koulutukseen voi siis hyvin osallistua, vaikka ei olisi aiempaa taiteellista koulutusta tai erityistä lahjakkuutta!

Taideterapian tavoitteena on vastata ihmisten mielenterveydelliseen ahdinkoon taiteellisia työskentelymenetelmiä hyödyntäen. Taiteelliset menetelmät voivat olla kuvallisia, musiikkiin, kirjallisuutteen tai muovailuun liittyviä, tai kehollista työskentelyä. Luvan prosessin avulla autetaan alulle myönteisiä muutosprosesseja ja voimaannutetaan osallistujia.

Taideterapiaohjaajakoulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita ratkaisukeskeisistä lyhytterapeuttisista ja luovista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta oman asiakaskuntansa kanssa. Taustalla pitäisi olla sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan tutkinto. Lisäksi osallistuminen edellyttää mahdollisuutta tehdä taideterapeuttista asiakastyötä.

Koulutuksen kokonaisuuteen sisältyy 12 opetuspäivää ja lisäksi 10 tuntia ryhmätyönohjausta, jonka keskiössä on koulutuksenaikainen asiakastyöskentely. Koulutus toteutetaan reaaliaikaisen verkkoyhteyden avulla. Lisäksi osallistujat tekevät harjoituksia, välitehtäviä ja omaan työhön liittyvänä kehittämishankkeena ratkaisukeskeisen, soveltavan taideterapeuttisen prosessin kuvauksen.

Kouluttajina toimivat ovat oman alansa uranuurtajat Hilkka Putkisaari ja Sirkku Ruutu, jotka ovat mm. kirjoittaneet useita ratkaisukeskeisiä kirjoja.

Lähtisitkö mukaan rohkeaan oppimisprosessiin? Lue lisää koulutuskalenteristamme!