Trauma, Tension & Stress Releasing Exercises

Trauma, Tension & Stress Releasing Exercises eli TRE® -menetelmää käytetään rentouttamaan, aktivoimaan ja mobilisoimaan stressin ja traumaattisten kokemusten jännittämiä lihaksia. Menetelmä käynnistää lihasten vapinana tai tärinänä alkavan luonnollisen ja nopeasti vaikuttavan palautumismekanismin. TRE®:tä voi käyttää itsehoitomenetelmänä, kun sen käyttöön on ensin saanut ohjausta. Käytettävät kehon liikkeet ovat yksinkertaisia ja helposti omaksuttavia, ja vaikutukset ilmenevät nopeasti.

TRE®-menetelmää hyödynnetään laaja-alaisesti omaa työnkuvaa rikastuttavana menetelmänä muun muassa työterveyden, fysio- ja psykoterapian, sosiaaliohjauksen, kasvatuksen, työnohjauksen, taiteen ja urheilun parissa. TRE®-menetelmä on toiminut myös kysyttynä palveluna usealla hyvinvointiyrittäjällä, ja menetelmä on antanut hyvän alun hyvinvointialan yrittäjyyteen tähtäävälle.

Marraskuussa alkaa Savonlinnassa, ja osittain verkkototeutuksena, järjestettävä TRE® -ohjaajakoulutus. Koulutukseen voivat osallistua eri ammattitaustoista tulevat ihmiset, jotka haluavat jatkossa hyödyntää TRE® -menetelmää asiakkaidensa kanssa. Ohjaajakoulutus valmistaa ohjaajaa viemään turvallisesti läpi yksilön ja ryhmän TRE®-prosessin. TRE®-ohjaajakoulutuksen hyväksytysti suoritettuaan voi käyttää nimikettä sertifioitu TRE®-ohjaaja (Certified TRE® Provider).

Koulutus koostuu kahdesta kolmen päivän kurssista ja kahdeksasta harjoituspäivästä. Ohjaajakoulutuksen aikana hankitaan ja syvennetään ymmärrystä TRE®:n lähtökohdista, interventioista ja teoreettisesta viitekehyksestä sisältäen TRE®-ohjaajan työssä tarvittavat eettiset, tekniset ja fyysiset valmiudet. Koulutuksen painopiste on kokemuksellisuudessa ja kehotyöskentelyssä, tämän vuoksi läsnäolovaatimus on 100 %. Mahdolliset poissaolot voi korvata käymällä harjoituspäivissä muiden järjestäjien koulutuspäivissä, esim. Helsingin ryhmässä.

Kiinnostuitko? Lue lisää TRE® -ohjaajakoulutuksesta koulutuskalenteristamme!