Tunnetaidot – ei vain lapsille

Tunnetaidoilla tarkoitetaan kykyä havaita, ilmaista ja säädellä omia tunteita. Tunnetaidot auttavat hillitsemään itseä tarpeen mukaan, luomaan toimivia ihmissuhteita ja huolehtimaan omasta hyvinvoinnista. Pohja tunnetaidoille luodaan lapsuudessa, ja siksi kasvatusalalla on alettu kiinnittää huomiota siihen, miten henkilöstö osaa näitäkin taitoja lapsille opettaa. Mutta oppiminen ei ole vain lasten asia! Tunnetaidot ovat elämässäsi merkittävä voimavara ja niiden vahvistamiseen kannattaa panostaa riippumatta siitä, minkä ikäinen on tai millaiset taidot on aiemmin elämässäsi omaksunut.

Pyrkimällä kehittämään omia tunnetaitojaan ja etsimään ratkaisukeskeisiä tapoja reagoida erilaisiin haastaviin tilanteisiin, luodaan edellytyksiä hyvälle vuorovaikutukselle ihmisten kesken ja tuetaan psykologista turvallisuutta ja ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Työelämässä hyvät tunnetaidot tarkoittavat parempaa viestintää ja vuorovaikutusta työyhteisössä. Erityisen tärkeitä tunnetaidot ovat esimerkiksi HR-henkilöstölle, esimiehille, opettajille, opinto-ohjaajille, kuraattoreille, terveydenhoitajille, sairaanhoitajille, lääkäreille, sosiaalityöntekijöille, sosiaaliohjaajille ja muille vuorovaikutustyön ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään haastavia tilanteita.

Ensi syksynä järjestetään kolmipäiväinen verkkokoulutus, Ratkaisukeskeiset tunnetaidot työelämän tarpeisiin. Koulutuksessa käydään läpi ratkaisukeskeisen tunnetaitojen valmennusprosessin ohjaaminen ja ratkaisukeskeisiä tunnesäätelyn menetelmiä sekä tunneteorian sovelluksia käytännön tarpeisiin. Koulutuksen suoritettuaan osaat valmentaa ja ohjata tunnesäätelyä ratkaisukeskeisellä valmentavalla otteella. Olisiko tämä juuri se koulutus, jota sinä tai työyhteisösi nyt kaipaatte? Tutustu Ratkaisukeskeiset tunnetaidot työelämän tarpeisiin -koulutukseen koulutuskalenterissamme.

PS. Jos olet varhaiskasvatuksen opettaja, ja tarvitset osaamista tunnetaitojen opettamiseen lapsille, tutustu opetushallituksen rahoittamaan hankkeeseen ”Tunnetaidot hyvinvoinnin rakentajana”.