Varhaiskasvattajien syksy 2022

Uusi toimintakausi varhaiskasvatuksessa alkaa – onko henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma ajan tasalla? Tässä muutama vinkki akuutteihin osaamistarpeisiin ja pidempiin kehittämisprojekteihin:

Arviointi hallussa? Maksuton Arviointi haltuun varhaiskasvatuksessa! -verkkokoulutus koostuu kahdesta toisiaan tukevasta osiosta, joiden molempien suorittamista suositellaan. Koulutuksessa perehdytään tutkimukseen perustuvaan uuteen teoreettiseen tietoon, viimeisimpään opetussuunnitelmatietoon sekä arvioinnin toteuttamiseen käytännössä ja teoriatasolla. Koulutuksessa kannustetaan osallistujia itsearviointiin sekä lasten ja huoltajien osallistamiseen arviointiprosessiin. Osiot:
1. Pedagoginen arviointi ja laatu varhaiskasvatuksessa -osio perehdyttää osallistujat varhaiskasvatuksen pedagogisen arvioinnin teemoihin: – arvioinnin velvoitteet, perusteet ja suositukset pedagogisen toiminnan tasolla – opettajan rooli suunnitelmallisen ja tavoitteellisen arvioinnin varmistajana – kuntavasu, ryhmävasu ja lasten vasut arvioinnin asiakirjoina – lasten, huoltajien ja työtiimin osallisuus arvioinnissa – laatu. 3 vuorovaikutuksellista webinaaripäivää loka-joulukuussa 2022
2. Pedagoginen dokumentointi arvioinnin ja laadun työvälineenä -osio perehdyttää osallistujat pedagogiseen dokumentointiin arvioinnintyövälineenä: – pedagogisen dokumentoinnin käsite ja tarkoitus – digitaalisuuden mahdollisuudet – työkalut pedagogisen dokumentoinnin toteuttamiseen – lasten, huoltajien ja työtiimin osallisuus arviointiprosessissa. 4 vuorovaikutuksellista webinaaripäivää tammi-maaliskuussa 2023

Valmiuksia tunnetaitojen kehittämiseen ja opettamiseen maksuttomasta Tunnetaidot hyvinvoinnin rakentajana 7–13 op -verkkokoulutuksesta. Tunnetaidot, eli omien tunteiden tunnistamisen, käsittelemisen ja ilmaisemisen taidot, ovat sekä yksilön että yhteisön hyvinvoinnin kannalta tärkeitä. Nämäkään taidot eivät synny itsestään, vaan ne opitaan. Miettikääpäs, jos lapsen lähiyhteisöllä ei ole valmiuksia näiden taitojen kehittämiseen – miten kasvatusyhteisön pitäisi auttamaan lasta? Tämä koulutus koostuu kahdesta toisiaan tukevasta osiosta: 5 op yhteisestä koulutusosiosta (aloitus 22.9.) ja 1–4 valinnaisesta 2 op:n laajuisesta koulutusosiosta. Tutustu tarkemmin ja valitse sopivat osiot koulutuskalenterissamme!

Ottakaa satuhieronta käyttöön yksikössänne! Satuhieronta on menetelmä, joka edistää lasten ja aikuisten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Satuhieronta toteutetaan yhdistämällä voimaannuttavia mielikuvia, satuja ja loruja kevyeen hierontaan. Menetelmä auttaa sekä lapsia että aikuisia rentoutumaan ja rauhoittumaan. Samalla se tukee myös aikuisen hyvinvointia, vahvistaa aikuisen myönteistä suhdetta omaan itseensä sekä lisää oman työn mielekkyyttä. Koulutus koostuu yhdestä lähiopetuspäivästä (22.9.), kattavasta Satuhieronnan työkirjasta valmiine Satuhierontoineen ja ihastuttavasta Pikkupeikko ja Kuu -e-kirjasta. Lue lisää!

Tekisittekö tutustumisretken oppimispolulle? Aistipolku odottaa varhaiskasvattajia Punkaharjun puulajipuistossa! Aistipolku on tarkoitettu lasten kanssa metsässä kulkeville, kaikille haluavat pysähtyä kokemaan metsän monipuolisesti. Polun varrella on viisi tehtävärastia, joilla tarkastellaan ympäristöä omien aistien avulla. Rasteilla myös kerrotaan jokamiehenoikeuksista, eli siitä, mitä metsässä saa ja ei saa tehdä. Opastetun retken kesto on n 1,5h, ja käynnin voi yhdistää vierailuun Suomen metsämuseo Lustossa, jolloin kehittämispäivän ohjeman on hyvin koossa! Ilmoittaudu tai ota yhteyttä oman retken sopimiseksi: Tutustumisretki oppimispolulle: aistipolku varhaiskasvatukseen

PS. Avoimessa yliopistossa on tarjolla monta kokonaisuutta, jotka sopivat varhaiskasvatusväelle myös, esim. Varhaiskasvatus (25 op), kasvatustieteellisen alan perusopinnot tai Psykologian perusopinnot