Koulun alku lähestyy – tästä tukea rehtoreille!

Lukuvuosi alkaa aivan kohta! Toivottavasti kouluväki on päässyt palautumaan kesän aikana ja on pian valmiina syksyn tohinaan. Koulun alkaessa on hyvä hetki miettiä myös henkilöstön omaa koulunkäyntiä: mitä täydennyskoulutusherkkuja onkaan tarjolla tänä syksynä? Millaisissa asioissa tarvittaisiin uusia taitoja ja ideoita?

Rehtoreille, koulujohtajille ja tiiminvetäjille on tarjolla tietoa, vertaistukea ja apua kehittämiseen maksuttomissa verkkokoulutuksissa:
Strategia- ja ennakointityökalut osana hyvinvointijohtamista -koulutuksessa keskitytään tunnistamaan ja erittelemään erilaisia teoreettisia lähestymisiä strategiseen johtamiseen. Samalla määritetään oman koulun kehittämistarpeita ja tuotetaan yhdessä ratkaisumalleja. 2 vuorovaikutuksellisesta etäopetuspäivää (11.10. ja 8.11.) ja välitehtävä.
Kriisijohtaminen, osallisuus ja yhteisöllisyys osana hyvinvointijohtamista  -koulutuksessa perehdytään oppilaitosten kriisijohtamiseen, pedagogiseen- ja muutosjohtamisen, työlainsäädäntöön, henkilöstöjohtamiseen ja työorganisaation dynamiikkaan. Samalla tutustutaan oman johtajuuden ja johtamistyylin tunnistamiseen ja kehittämiseen. 2 vuorovaikutuksellisesta etäopetuspäivää (23.11. ja 8.12.) ja välitehtävä.
Hyvinvointijohtamisen strateginen projekti – kehittämiskoulutus kouluille -koulutuksessa käydään lävitse tehokkaan ja hyvän strategisen kehittämisprojektin toteuttaminen teorian ja käytännön kautta sekä sen onnistunut toimeenpano koulun hyvinvointijohtamisen näkökulmasta. 2 etäopetuspäivää (31.1. ja 14.2.), joiden päätteeksi vertaisarvioidaan kehittämisprojekteja

Perusopetuksen, etenkin alakoulun, ja varhaiskasvatuksen opettajat saavat valmiuksia tunnetaitojen kehittämiseen ja opettamiseen maksuttomassa Tunnetaidot hyvinvoinnin rakentajana 7–13 op -verkkokoulutuksessa. Tunnetaidothan, eli omien tunteiden tunnistamisen, käsittelemisen ja ilmaisemisen taidot, ovat sekä yksilön että yhteisön hyvinvoinnin kannalta tärkeitä. Nämäkään taidot eivät synny itsestään, vaan ne opitaan. Miettikääpäs, jos lapsen tai nuoren lähiyhteisöllä ei ole valmiuksia näiden taitojen kehittämiseen – miten kasvatusyhteisön pitäisi auttamaan lasta? Tämä koulutus koostuu kahdesta toisiaan tukevasta osiosta: 5 op yhteisestä koulutusosiosta (aloitus 22.9.) ja 1–4 valinnaisesta 2 op:n laajuisesta koulutusosiosta. Tutustu tarkemmin ja valitse sopivat osiot koulutuskalenterissamme!

Aineenopettajille on tarjolla Erityispedagogisia työkaluja 6 op -laajuisessa maksuttomassa koulutuksessa. Siinä he saavat erityispedagogisia valmiuksia siihen, kuinka kohdata oppilas yksilöllisesti, kuinka huomata hänen mahdollinen erityisen tuen tarve ennakoiden, kuinka suunnitella ja toteuttaa opetusta erityisen tuen tarve huomioiden ja millaisia konkreettisia työkaluja tähän on olemassa. Koulutus sisältää neljä teema-aluetta, joista kaksi ensimmäistä ovat kaikille yhteisiä ja kahdesta jälkimmäisestä opiskelija valitsee itselleen sopivamman. Tutustu kokonaisuuteen koulutuskalenterissamme.

Kaikki opetus- ja kasvatusalalle suunnatut koulutukset löydät Osaamista työelämään -sivultamme. Tarjolla on myös useita lyhyitä verkkokursseja osaamisen täsmätarpeisiin, esim. Äänitimpurin lauluvinkit lasten opettajille.

PS: Avoimessa yliopistossa on tarjolla monta kokonaisuutta, jotka sopivat kouluväelle myös, esim. Kasvatus- ja koulutusalan johtaminen 25 op tai Elämänkatsomustieto, perusopinnot 25 op. Tutustu Avoimen tarjontaan!