Väylän kautta Informaatioteknologian opiskelijaksi?

Tunnetko kolmannen reitin yliopistoon? Tavalliset tavat päästä yliopisto-opiskelijaksi ovat todistusvalinta ja pääsykoevalinta. Näiden lisäksi monella alalla on tarjolla kolmas reitti tutkinto-opiskelijaksi: väyläopinnot. Väyläopinnot ovat kunkin tieteenalan määrittämät, laajuudeltaan yleensä 60 opintopisteen mittaiset opinnot, jotka suorittamalla pääsee hakemaan opiskelijaksi erillisessä kiintiössä. Suoritetut väyläopinnot huomioidaan tutkinnossa, joten väyläopinnoilla saa myös opintoja mukavasti eteenpäin.

Väyläopinnot voivat olla avoimessa yliopistossa yleisesti tarjolla olevia opintojaksoja, tai erikseen juuri väylätarkoitukseen avattuja opintoja, kuten Savonlinnassa järjestettävät Informaatioteknologian väyläopinnot. Savonlinnan väyläopinnot sisältävät 16 opintopistettä informaatioteknologian opintoja, jotka suoritetaan yhteisen aikataulun mukaisina verkko-opintoina. Opetuksesta ja suoritusten hyväksymisestä vastaa Jyväskylän yliopisto ja paikallisesta tuesta ja pedagogisesta ohjauksesta kesäyliopisto.

Koko 16 op paketin suorittamalla on mahdollista päästä hakeutumaan informaatioteknologian tutkinto-opiskelijaksi Jyväskylän yliopistoon. Opinnot sopivat sekä nuorille, yliopistoon hakeutumassa oleville, että esimerkiksi uranvaihtoa suunnitteleville. Koska nämä opinnot toteutetaan ARKO – Alueellisesti räätälöityjä korkea-asteen opintoja -hankkeessa, ne ovat osallistujille maksuttomia! Opinnot alkavat elokuussa, ilmoittautuminen on auki nyt.

Lue täältä lisää Informaatioteknologian väyläopinnoista

Lue täältä lisää ARKO-hankkeesta

ARKO – hanketta rahoittavat Etelä-Savon elinkeino,-liikenne- ja ympäristökeskus/ESR Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelma, Itä-Savon yliopistosäätiö sekä Savonlinnan kaupunki. Hankeaika 1.10.2020-31.5.2023.