Tule mukaan elämänkatsomustiedon perusopintoihin!

Ensi syksynä Savonlinnassa alkavien avoimen yliopiston opintokokonaisuuksien esittelyvuorossa on Oulun yliopiston 25 op laajuiset Elämänkatsomustiedon perusopinnot. Perusopintokokonaisuus sopii opetettavien aineiden valikoimaansa laajentavalle opettajalle tai kenelle tahansa, joka pohtii maailman menoa monelta kantilta. Halutessaan voi myös valita kokonaisuuteen kuuluvista opintojaksoista sen tai ne, jotka aiheeltaan kiinnostavat eniten!

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat viisi opintojaksoa:

  • Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op
  • Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 5 op
  • Etiikan perusteet 5 op
  • Johdatus ympäristöfilosofiaan 5 op
  • Globaalit ongelmat ja nationalismi 5 op

Opintokokonaisuuden sisältöjen avulla pyritään siihen, että opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tulkita maailmaa järkiperäisesti. Opintojen jälkeen opiskelijan on mahdollista tunnistaa, että erilaiset katsomukset, inhimilliset käytänteet ja niitä koskevat merkitykset ovat yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tulosta. Tarkimmat tiedot opinnoista löydät kunkin opintojakson kohdalta. Opinnot suoritetaan kirjatentteinä.

Voit lukea lisää elämänkatsomustiedon opintokokonaisuudesta koulutuskalenteristamme.

Opiskella voi esimerkiksi lukion jälkeisen välivuoden aikana, omaa ammattitaitoa täydentääkseen, mahdollistaakseen alan vaihdon tai ihan yleissivistyksensä kasvattamiseksi. Avoimen yliopiston periaatteiden mukaisesti osallistua voi kuka tahansa, iästä ja koulutustaustasta riippumatta.