Väyläopinnot – mitä ja minne ne vievät?

Väyläopinnoilla tarkoitetaan oppilaitoksen – yleensä yliopiston tai ammattikorkeakoulun – tarjoamia avoimia opintoja, jotka suorittamalla saa erityisen mahdollisuuden hakea kyseisen oppilaitoksen tutkinto-opiskelijaksi. Väyläopinnot suorittaneet hakevat oppilaitokseen omassa kiintiössään, ja tämän takia väyläopinnot ovat hyvä tapa edetä opiskelemaan esimerkiksi niille, joille oppilaitoksen ovet eivät ole avautuneet tavanomaisessa haussa. Väylähaku soveltuu hyvin myös niille, jotka jatkavat opintojaan tai vaihtavat alaa työssäkäynnin ohella.

Eri oppilaitoksilla on käytössä omat väylänsä, eli oppilaitokset ovat valinneet ne tutkinnot, aineet ja opiskelumahdollisuudet, joilla haluavat avata vaihtoehtoisen väylän tutkintoon. Useimmissa yliopistojen edellytetään tulevan pääaineen perusopintokokonaisuuden (laajuus yleensä 25 op) suorittamista, joissakin myös tämän aineen aineopintokonaisuuden (30 op) tai muiden tutkintoa tukevien lisäopintojen suorittamista. Väylän kautta hakeville voi olla myös vaatimuksia aiempien opintojen tai tutkintojen suhteen. Parhaiten vaatimukset ja väyläopintojen suorittamismahdollisuudet selviävät ottamalla yhteyttä tavoiteoppilaitoksen opinto-ohjaukseen.

Informaatioteknologian väyläopinnot, jotka alkavat syksyllä Savonlinnassa, ovat vain 16 op laajuiset. Tämän suhteellisen pienen verkko-opintokokonaisuuden suorittamalla on mahdollista päästä tutkinto-opiskelijaksi Jyväskylä yliopistoon avoimen väylän kautta. Savonlinnassa on tarjolla tukea opintojen suunnitteluun ja ohjausta yliopisto-opiskeluun, opetuksen toteuttaa Jyväskylän yliopisto. Mm. opintoihin kuuluvat luennot ovat osa Jyväskylä yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan normaalia opetusta. Nämä opinnot toteutetaan osana ARKO-hanketta.

Jos olet (tai tunnet jonkun, joka on) kiinnostunut informaatioteknologiasta ja haluaisi päästä sitä opiskelemaan, ota yhteyttä kesäyliopistossa opinnoista vastaavaan suunnittelijaa, ARKO-hankkeen projektipäällikköön Merja Hämekseen, 044 313 2014, [email protected]. Voit myös lukea lisää Informaatioteknologian väyläopinnoista koulutuskalenteristamme. Opinnot sopivat yhtä hyvin niin uranvaihtoa suunnitteleville kuin jatko-opintoja miettiville toisen asteen opiskelijoillekin!

Muita väyläopintoja harkitsevien kannattaa tutustua Avoimen yliopiston tarjontaamme muutenkin. Sieltä löytyy perusopistokokonaisuuksia mm. kasvatustieteestä, psykologiasta ja oikeustieteistä.