Viskarista eskariksi

Viskarit, eli päiväkodin viisivuotiaat pääsevät ensi syksynä kokeiluluontoisesti osaksi esiopetusta joissakin kunnissa. Esiopetuksen laajentamista kuusivuotiaista viisivuotaisiin, eli kaksivuotiseksi, kokeillaan, koska halutaan vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta. Lisäksi halutaan saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen. Tärkeää on myös selvittää perheiden palveluvalintoja – houkuttaako kaksivuotinen esiopetus uusia perheitä palelujen piiriin?

Kasvatuksen ammattilainen, haluatko oppia lisää kaksivuotisesta esiopetuksesta tai viisivuotiaiden pedagogiikasta? Tai onko kuntanne valittu mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun?

Syyskuussa pidettävän verkkokoulutuksen tavoitteena on avata kaksivuotisen esiopetuksen tavoitteita ja sisältöjä sekä tarjota toteutusesimerkkejä. Tavoitteena on tarkastella viisivuotiaiden oppimisympäristöä, pohtia yksilöllisen oppimispolun rakentamista lapsiryhmässä ja vahvistaa ymmärrystä arvioinnista.

Päivän mittaan kuullaan alustuksia mm. yksilöllisen oppimisen tukemisesta kaksivuotisessa esiopetuksessa, kasvua ja oppimista tukevan toimintakulttuurin rakentamisesta ja eri oppimisen alueiden pedagogisista ratkaisuista ja arvioinnista juuri tämän ikäryhmän kohdalla.

Päivän päätteeksi pääsetään myös pohtimaan, mitä tässä muutoksessa oikeastaan muuttuu?

Jos aihe tuntuu tärkeältä, lue lisää koulutuskalenterista!